- +

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Anleggsmaskinmekanikeren jobber med vedlikehold, feilsøking, testing og reparasjon av anleggsutstyr. Arbeidet gjøres på en teknisk avansert og verdifull maskinpark, og krever gode kunnskaper om oppbyggingen av maskiner og deler som brukes i anleggsarbeid.Mekanikeren jobber med alt fra store maskiner til mindre håndholdt utstyr, og bruker manske forskjellinge spesialverkktøy og ulike typer sikkerhetsutstyr tilpasset de forskjellige maskintypene.

Se læreplan