- +

Banemontør

Banemontørens arbeidsoppgaver krever en stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt for å kunne fungere i et arbeidslag eller på selvstendige oppdrag. Typiske arbeidsoppgaver for dagens banemontører vil være vedlikehold og nybygging av jernbanespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. Arbeidet foregår i dag vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid.

Se læreplan