- +

Fjell- og bergverksfaget

Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i erggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med bergrunnen.

Se læreplan