- +

Asfaltfaget

Asfaltøren må beherske planering av underlag, betjene asfaltblandeverk, laboratoriearbeid, skilting, betjening og vedlikehold av maskinelt utstyr og ikke minst, selve håndverket. Store deler av arbeidsoppgavene utføres ved bruk av maskiner, i tillegg er asfaltering lagarbeid. Asfaltfaget har utviklet seg raskt som følge av behovet sikker, komfortabel og økonomisk trafikkavvikling. sfaltdekkenes bruksområder blir stadig flere.

 

Se læreplan