- +

Tømrerfaget

Tømreren bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner. Arbeidet omfatter konstruksjons- og innredningsarbeid, rehabilitering (oppgradering) og restaurering (tilbakesetting til opprinnelig stand) av eldre byggverk, og produksjon og montering av ferdiglagde deler i alle typer bygg. Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter.

 

Se læreplan