- +

Utdanningsvalg

Mesterbrev

Med fag-/svennebrev innenfor et mesterfag og 2 års praksis etter avlagt fag-/svennebrev, kan du ta mesterutdanning. Som mester i faget ditt har du kompetanse innen etablering og ledelse, økonomi og markedsføring. Ved siden av får du tilleggsopplæring i selve faget. Som mester har du et godt grunnlag for å starte din egen bedrift eller få ledende stillinger i bedriften hvor du er ansatt.

Fagskole/Teknisk fagskole

Fagskole er en naturlig videreutdanning etter at du har avlagt fag-/svennebrev og har fått relevant arbeidserfaring. Dette er en praktisk rettet utdanning inndelt i halvårsenheter, som noen steder kan tas som deltidsstudium. To års teknisk fagskole gir fagtekniker- og mellomlederkompetanse, og kan gi mestertittel i tillegg. Som tekniker eller mellomleder er du med på å beregne, planlegge og koordinere innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Fagskoleutdanning er en naturlig inngangsport til høyere utdanning.

Påbygging til studiekompetanse

Etter Vg2 kan du velge påbygging til studiekompetanse på Vg3. Dette gir ikke fag-/svennebrev, men det gir mulighet til å starte direkte på videre studier innen høyere utdanning. Studiekompetanse kan du også oppnå gjennom fagskolene, forkurs på høgskole/universitet eller gjennom vurdering av realkompetanse.