- +

Om Byggopp

Om Byggopp, opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk

BYGGOPP er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytning til Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Opplæringskontorene er ledende på rekruttering og yrkesorientering. Vi setter bedriftene og lærlingene i fokus og arbeider kontinuerlig for å heve bransjens anseelse. Opplæringskontorene som utgjør Byggopp har i felleskap utarbeidet strategier og opplæringsmateriell. Dette sikrer bedriftene og lærlingene kvalitet og forutsigbarhet uansett hvor arbeidsplassen ligger og hvilket BYGGOPP-kontor det er inngått lærekontrakter med. Vi ivaretar alltid hensynet til Helse, Miljø og Sikkerhet.

BYGGOPP skal arbeide for gode rammer og relevant faglig innhold i fagutdanningen.

Vi har blant annet følgende oppgaver:

  • Møte ungdom på videregående skoler for å rekruttere til bransjen.
  • Bidra til at videregående skoler bruker relevant undervisningsmateriell og har nødvendig kompetanse i henhold til læreplanene.
  • Skaffe oversikt over tilgjengelige lærlinger og læreplasser i bedriftene.
  • Opprette lærekontrakter og plassere lærlingene i bedriftene.
  • Arrangere møter med lærlingene og bedriftens tilsynspersoner.
  • Melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve etter endt opplæring.
  • Bidra til at medlemsbedriftene er oppdaterte og deltakende i opplæringsprosessen.
  • Bidra til at bedriftene har kvalifiserte og oppdaterte instruktører.
  • Tilby kurs og opplæring for bedriftene og lærlingene.  
  • Jobbe aktivt for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Byggopp er et naturlig utgangspunkt både for elever innen bygg og anleggsteknikk som skal ut i jobb og for kvalitetsbevisste bedrifter på jakt etter dyktige og motiverte lærlinger.

Finn ditt opplæringskontor