Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.
Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.

Hvordan bli lærebedrift

For at din virksomhet skal kunne ansette en lærling må bedriften bli godkjent som lærebedrift. Det stilles krav til at dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til lærlinger.

Bli godkjent lærebedrift

For å bli godkjent som lærebedrift må dere ha relevante arbeidsoppgaver som oppfyller målene i læreplanen for lærlingen. Dere må i tillegg ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven. Når bedriften er godkjent mottar dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

Ta kontakt med opplæringskontor eller fagopplæringsenheten i fylkeskommunen for informasjon om godkjenning. Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen.

Vi hjelper deg å finne riktig lærling

For å få hjelp til å finne en potensiell lærling kan du kontakte fylkeskommunen eller et opplæringskontor. Det finnes opplæringskontor som er kommunale, tverrfaglige, per bransje og de som er fokusert på enkeltfag.

Opplæringskontorene hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som regel mot en andel av lærlingtilskuddet.