Foto:

Byggopp Trøndelag

Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk i Trøndelag fylke

Foto:

Søk om læreplass i Trøndelag

Her får du informasjon om hvordan du går frem for å søke læreplass i Trøndelag

Foto:

Se våre lærebedrifter

Her kan du søke på bedrifter, finne kontaktinformasjon og ledige læreplasser