Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.
Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.

Kursoversikt

  1. Lederutviklingskurs for bas og arbeidsleder

    Målsettingen med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva rollen som leder innebærer, og samtidig presentere praktiske verktøy for bedre å lykkes i lederrollen                              Målgruppe: Arbeidsledere, formenn og baser i bygg- og anleggsnæringen.