Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.
Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.

Rytopp

Rytopp - Ryfylke Tverrfaglige Opplæringskontor

 • Har kompetanse på lærlingespørsmål og fagopplæring
 • Servicekontor for lærlinger og medlemsbedrifter

Rytopp er opplæringskontoret i Ryfylke og har medlemsbedrifter fra Sauda i nord til Forsand i sør. Alle Ryfylke-kommunene er medlem hos oss, i tillegg til en rekke private bedrifter. Ca 120 lærlinger har lærekontrakt med oss, og er fordelt over flere faggrupper.

Hva gjør Rytopp?

 • Inngår lærekontrakt
 • Innføringskurs for nye lærlinger
 • Kurs og oppfølging av instruktører og faglige ledere i bedrifter
 • Oppfølging og kvalitetssikring av opplæringen
 • Administrativt arbeid i forbindelse med lærlingen
 • All kontakt med Rogaland fylkeskommune
 • Tilrettelegging av restteori
 • Arrangerer kurs og faglig påfyll  
 • Melder opp til fag/ svenneprøve
 • Lærlingbesøk og møter
 • Konflikthåndtering
 • Nettverk for bedrift og lærling
 • Rekruttering
 • Samarbeid med videregående skoler i Ryfylke

RYTOPP er privat aksjeselskap, og del av BYGGOPP Rogaland.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til lærlingordningen, for eksempel:

 • Kan jeg bli lærebedrift?  
 • Hva skal til for å bli godkjent opplæringsbedrift?
 • Hvor mye får jeg i lærlingetilskudd?    
 • Hva gjør jeg for å få læreplass?
 • Hvordan kan jeg få fag/ svennebrev?