Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.
Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Rytopp - Ryfylke Tverrfaglige opplæringskontor

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er behandlingsansvarlig for RYTOPP sin behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om søkere til læreplass, lærlinger/lærekandidater og
faglige ledere i våre bedrifter:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer. For lærlinger i medlemsbedriftene, lagrer vi også nødvendig opplysninger for å gjennomføre lærekontrakten, se under.

Formålet med behandlingen
Vi bruker informasjonen om deg for å levere de tjenestene du forventer av oss.
1. Behandle og svare på din søknad om læreplass.
2. Om du er lærling/lærekandidat i en av våre medlemsbedrifter, lagrer vi dokumentasjon på opplæringen og annen informasjon som er relevant for opplæringen. Vi benytter ikke opplysningene til andre formål med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.
3. Vi lagrer kontaktinformasjonen til faglige ledere, instruktører og lærling- ansvarlige for
å kunne gjennomføre avtalen om oppfølging av lærlinger, samt å sende ut aktuell
informasjon som for eksempel kurs.

Grunnlaget for behandlingen
Personopplysningene nevnt ovenfor, benyttes for å oppfylle ovennevnte avtaler med RYTOPP. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen, artikkel 6.

Innhenting av personopplysninger
Når det gjelder søkere til læreplass og lærlinger/lærekandidater, lagrer vi de personopplysningene du har avgitt til oss i forbindelse med søking til læreplass.

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt, behandles i våre systemer så lenge du er tilknyttet RYTOPP som lærling/lærekandidat, og normalt opp til 6 måneder etter at lærekontrakten er avsluttet. Enkelte opplysninger vil bli tatt vare på i lengre tid på grunn av statistikk.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine opplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting, kan sendes skriftlig
til følgende adresser:
e-post: ba@byggopp-rogaland.no
Postadresse: Byggopp, Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger

Kontakt Rytopp

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i Rytopp!