Byggopp Agder

Vi jobber under filosofien; Ditt valg - vårt ansvar

Dersom du velger å utdanne deg innen ett av våre fag i en av våre bedrifter, så er det vårt ansvar at du får opplæring i henhold til gjeldene lover og læreplaner og til best mulig kvalitet.

Kvaliteten sørger vi for ved:

  • rekruttering til bransjen
  • inngåelse av lærekontrakt
  • innføringskurs for nye lærlinger
  • nettverk for bedrift og lærling
  • oppfølging og kvalitetssikring av opplæringen
  • tilsyn og veiledning i læreforholdet
  • oppgradering av instruktørene i lærebedriftene
  • arrangørkurs og opplæring
  • oppmelding til fag / svenneprøver
  • administrative oppgaver