Byggopp Agder

Vi jobber under filosofien; Ditt valg - vårt ansvar

Dersom du velger å utdanne deg innen ett av våre fag i en av våre bedrifter, så er det vårt ansvar at du får opplæring i henhold til gjeldene lover og læreplaner og til best mulig kvalitet.

Kvaliteten sørger vi for ved:

 • rekruttering til bransjen
 • inngåelse av lærekontrakt
 • innføringskurs for nye lærlinger
 • nettverk for bedrift og lærling
 • oppfølging og kvalitetssikring av opplæringen
 • tilsyn og veiledning i læreforholdet
 • oppgradering av instruktørene i lærebedriftene
 • arrangørkurs og opplæring
 • oppmelding til fag / svenneprøver
 • administrative oppgaver
 • Hilde Waage
 • Daglig leder Byggopp Agder