Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren planlegger og drifter vedlikehold av offentlige og private veier. Hovedoppgaven er å drifte veinettet og annen infrastruktur knyttet til veien.

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider kan du jobbe i kommuner og fylkeskommuner eller i entreprenørfirmaer.

Læreplan veidrifts- og veivedlikeholdsfaget

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!