Fjell- og bergverksarbeider med fordypningsområder

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Arbeidet arbeidet omfatter oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner.

En fjell- og bergverksarbeider lager tunneler og arbeider i fjell.

Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med berggrunnen.

Læreplan i fjell- og bergverksfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!