Byggdrifter

Byggdriftere har ansvar for at bygninger og anlegg holdes vedlike på bærekraftig vis slik at systemene fungerer for de som skal benytte dem

Byggdrifteren jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg, som skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg, hoteller og boliger.

Læreplan byggdrifterfaget

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!