Ofte stilte spørsmål

Jeg har søkt læreplass, men har ennå ikke hørt noe?

Dersom du har sendt søknad til bedrifter om læreplass, må du ta kontakt med de aktuelle bedriftene og spørre om de har mottatt søknaden og om det er aktuelt for de å ta inn lærling. Kanskje trenger de flere opplysninger, ønsker referanser eller lignende. Tilby å komme innom for en samtale. Dersom bedriften er usikker kan du be de ta kontakt med opplæringskontoret eller du kan ringe oss på opplæringskontoret for å be om hjelp.

 

Jeg har forhåndsavtale om læreplass. Skal jeg likevel søke?

Ja, du må uansett registrere deg som søker på www.vigo.no innen 1. mars. Legg inn informasjon om at du har forhåndsavtale om læreplass.
Bedriften skal skrive avtale om læreplass med deg. Ta gjerne kontakt med opplæringskontoret slik at vi får registrert deg og sørget for avtale om læreplass dersom dette ikke er gjort.

Hvordan øker jeg mulighetene mine for å få læreplass?

Benytt praksisperiodene på skolen til å bli kjent med bedrifter som senere kan være aktuelle lærebedrifter. Vis interesse for faget og engasjer deg i arbeidet. Karakterene dine spiller også inn, og da særlig i programfagene. Fravær og oppmøte er sentralt.


Ta kontakt med aktuelle bedrifter. Tren på jobbintervju. Bedriftene bestemmer selv hvem de vil ta inn som lærling.

Jeg har stryk i noen fag. Kan jeg likevel bli lærling?

Dersom bedriften er interessert i å ansette deg, kan du bli lærling selv om du har stryk i noen fag. Men du får ikke fag-/svennebrev før alle fag er bestått og du må ta nødvendige fag i løpet av læretiden.

Hva legger bedriftene vekt på?

Det at du viser interesse for faget og har lite fravær er viktig.
Karakterene dine, særlig i programfagene har også betydning. Gode referanser fra praksisbedrifter og andre arbeidsgivere vil hjelpe deg i jakten på læreplass.
Spør gjerne om å få komme innom til bedriften slik at de får møte deg.

Søk læreplass i VIGO

VIGO er et verktøy for søknad og administrasjon for videregående opplæring.

VIGO eies av fylkeskommunene og forvaltes av Vigo IKS

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!