Byggopp Oslo, Akershus og Østfold

Opplæringskotoret for Bygg- og Anleggsteknikk, Oslo Akershus og Østfolder er opprettet av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Byggopp har kunnskap om fagopplæring og utfører følgende oppgaver:

 •  skriver lærekontrakt med lærlingene på vegne av medlemsbedriftene
 •  tar seg av alle formaliteter i opprettelsen og avslutningen av lærekontrakter, og gjennomføring av opplæringen
 • er ansvarlig for at bedriften gjennomfører opplæringen i samsvar med lover og forskrifter
 • besøker lærling og instruktør regelmessig, og skriver rapport som sendes lærlingansvarlig i bedriften
 • bistår bedriften i å bli en god opplæringsarena, og arrangerer bl a instruktørkurs

Vi har lærlinger i byggfagene:

 • betongfaget
 • tømrerfaget
 • murerfaget 
 • byggdrifterfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget (kun Østfold)

Vi har lærlinger i anleggsfagene:

 • Vei- og anleggsfaget
 • Fjell- og bergverkfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfage
 • Per Åge Hallstensen
 • Opplæringsleder Byggopp Øst