Bjørnar Grue Bakke er vår nye opplæringskonsulent i Byggopp Innlandet

Vi ønsker Bjørnar velkommen!

Bjørnar har en bred erfaring fra byggebransjen.

Av utdannelse er Bjørnar Fagskole ingeniør fra Fagskolen Innlandet i 2013 og tok etter det ut Mesterbrev som Byggmester.

Av praksis har Bjørnar etter læretiden jobbet som tømrer/byggeleder i ulike firmaer og som selvstendig næringsdrivende som byggmester over flere år, før han de siste godt to årene har jobbet som prosjektleder for Frøiland Bygg Skade AS. Her har han blant annet jobbet med utredning, kalkulasjon for erstatning eller utbedring og prosjektledelse knyttet opp mot bygningsskader. 

Når vi spør Bjørnar hva som appellerte han til å søke seg til Byggopp Innlandet svarer Bjørnar at økt rekruttering med god fagkunnskap er svært viktig for i alle fagområdene innen bygg- og anleggsbransjen og at dette engasjerer ham. Det er så utrolig mange spennende, utfordrende og interessante jobber og fag i bransjen og vi må klare å få fram det til både gutter og jenter som er i ferd med å velge retning på sin videre utdanning. Vi må sikre dyktige folk med fagkompetanse for framtiden til den spennende og viktige bransjen vi er rett og slett.

Vi er svært fornøyd med å få inn en kapasitet som Bjørnar. Målet var å få inn en kollega som vil være med å utvikle Byggopp Innlandet videre og det har vi stor tro på at Bjørnar vil bidra til. Bjørnar vil gå inn i hele portefølgen til Byggopp, men vil få et spesielt ansvar for kursvirksomheten til alle våre lærlinger og å utvikle Småhusprosjektet videre. Han vil selvsagt også ha mye utadrettet virksomhet til våre lærlinger og medlemsbedrifter.

Bjørnar vil ha en gradvis overgang siste halvdel av august, og begynner for fullt fra 1. september.

Vi ønsker Bjørnar velkommen!