Byggopp Innlandet

Hvem er Byggopp Innlandet?

Byggopp, Opplæringskotoret for Bygg- og Anleggsteknikk, Innlandet er opprettet av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Innlandet, for å gi service og ha kunnskap om fagopplæring

Dersom du velger å utdanne deg innen et av våre fag i en av våre medlemsbedrifter, tar vi ansvar for at bedriften gir deg den opplæringen du har krav på – til best mulig kvalitet og med stort fokus på trygghet på arbeidsplassen.

.

Hva gjør Byggopp innlandet?

 •  skriver lærekontrakt med lærlingene på vegne av medlemsbedriftene
 •  tar seg av alle formaliteter i opprettelsen og avslutningen av lærekontrakter, og gjennomføring av opplæringen
 • er ansvarlig for at bedriften gjennomfører opplæringen i samsvar med lover og forskrifter
 • deltar i vurderingssamtaler og møter ved behov
 • bistår bedriften i å bli en god opplæringsarena
 • bistår med tettere oppfølging av lærlinger og medlemsbedrifter som har behov for ekstra oppfølging
 • besøker skoler for å markedsføre lærlingordningen og medlemsbedriftene
 • samarbeider tett med fylkeskommunen som ansvarlig myndighet for lærlingordningen
 • bygger nettverk og samarbeider med ulike aktører innen fag- og yrkesopplæring
 • arrangerer kurs

Hvilke fag har Byggopp Innlandet?

Vi har lærlinger i bygg- og anleggsfagene:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget 
 • Betongfaget
 • Malerfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget