NHO kompetansebarometer

test

2 av 3 bedrifter sier de har behov for folk med fag/svennebrev!

NHO Kompetansebarometer

2 av 3 bedrifter sier de har behov for folk med fag/svennebrev!