Byggopp Nord-Norge

Byggebransjens opplæringskontor for Nord-Norge

Byggopp Nord- Norge er opprettet av private og offentlige bedrifter i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard for å forbedre lærlingordningen innafor byggfagene. Kontoret består i dag av ca. 250 lærlinger som vi har opplæringsansvar for, og ca. 130 medlemsbedrifter som er medeiere av kontoret. Kontoret er organisert som en forening hvor generalforsamlingen er den øverste myndighet. 

Hva gjør vi? 

 • BYGGOPP skriver kontrakt med lærlingene i opplæringsbedriften
 • Vi passer på at lærlingen får den opplæringen hun/han har krav på etter læreplanen
 • Vi foretar om nødvendig omplassering til en annen opplæringsbedrift
 • Vi legger forholdene til rette for de lærlingene som trenger ekstra teori i læretiden
 • Markedsfører næringen ovenfor skole, ungdom og foreldre
 • Vi følger opp at lærlingen får tilbakemelding på det arbeidet hun/han utfører
 • Vi passer på at bedriften oppfyller sine plikter
 • Vi passer på at lærlingen oppfyller sine plikter 

 Hva ønsker vi?

 • At bedriften ønsker å ta inn lærlinger
 • At bedriften ønsker å være en del av utdanningstilbudet for ditt/sine fag
 • At lærlingordningen er viktig for rekrutteringen av fagarbeidere
 • At bedriften får kvalifisert arbeidskraft 

Hva kan vi tilby?

 • Oppfølging av lærlinger i bedrift
 • Jevnlig besøk av lærlinger og instruktør ute i bedriften
 • Utførelse av det nødvendige administrative arbeidet som den enkelte lærlingen har ved et læreforhold
 • Perfeksjoneringskurs for lærlinger og andre ansatte
 • Kan tilby til enhver tid den best kvalifiserte lærling til bedriften
 • Bedriftens talsmann i fagopplæringsspørsmål 
 • Jørn Ridderseth
 • Daglig leder Byggopp Nord-Norge