Høyskole og universitet

Byggenæringen trenger ingeniører og sivilingeniører. I tillegg er næringen interessert i at forskere jobber med utvikling innen for eksempel energi og materialteknologi - noe som vil kunne få stor betydning for byggenæringen. Det vil derfor kunne være mange spennende jobber for deg som tar høgskole- eller universitetsutdanning rettet mot byggenæringen.

Du kan studere til en treårig bachelorgrad eller en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag for byggenæringen. Innholdet i studiene kan variere mellom de ulike studiestedene. Med unntak av studier innen  y-veien, må du ha studiekompetanse for å kunne studere ved høgskoler og universiteter.

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!