Hvordan er det å være lærling?

Fredrikke jobber med å ta i mot lærlinger og nyutdannede i Veidekke

Hør Fredrikke fortelle om hvordan det er å være lærling og hva som skal til for å gjøre en god jobb

Som lærling er du i en helt spesiell situasjon i arbeidslivet siden arbeidsforholdet ditt styres av to kontrakter:

 • Lærekontrakten skriver du med opplæringskontoret, som opptrer på vegne av bedriften. Lærekontrakten gir deg rettigheter til å ha arbeidsoppgaver i samsvar med det læreplanen beskriver, slik at du lærer faget ditt.
 • Ansettelseskontrakten skriver du med bedriften, og den gir deg rettigheter og plikter tilsvarende de andre ansatte i bedriften. Det er kun en forskjell, nemlig at din ansettelse kun gjelder så lenge du er lærling. Når du ikke er lærling lenger kan du og bedriften velge om dere vil føre ansettelsen videre.
 • Lærlinger får lønn i læretiden. I løpet av 2 år i lære vil du tjene det en fagarbeider tjener i løpet av ett år. Du begynner relativt lavt og stiger etter hvert som du lærer faget og produserer mer.

Bedriftens og opplæringskontorets ansvar:

 • har arbeidsgiveransvar (lærebedriften)
 • holder nødvendig verneutstyr, verktøy og arbeidsklær (lærebedrift)
 • holder nødvendige lovfestede forsikringer (lærebedrift)
 • sørger for at opplæringen foregår i henhold til opplæringsloven og i samsvar med læreplanen for faget
 • følger opp bruken av e-loggen
 • forplikter seg til å føre deg fram til fag-/svenneprøve

Lærlingens ansvar:

Når du som lærling antakelig møter arbeidslivet for første gang, melder det seg mange spennende og utfordrende oppgaver. I arbeidslivet har en både rettigheter og plikter. Stikkordsmessig gjelder følgende ansvarsforhold i læretiden

 • følge bedriftens arbeidsreglement
 • bruke pålagt verneutstyr
 • ivareta bedriftens utstyr på en sikker måte
 • overholde arbeidstiden og bedriftens melderutiner
 • plikt til ådelta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
 • bruke e-loggen i samarbeid med lærebedriften og opplæringskontoret

   

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!