Praksiskandidatordningen

Har du fartstid fra betongfaget eller tømrerfaget men mangler fagbrev?

Praksiskandidatordningen er et tilbud  for voksne som ønsker å dokumentere kompetansen sin ved å avlegge en fag- eller svenneprøve. Dette er heimla i Opplæringsloven §3-5.

Utgangspunktet er at en kan dokumentere nok tid og allsidig praksis i faget. Hovedregelen er at en må ha 25% lengre allsidig praksis enn læretiden i faget. Tømrer og betongfaget har opplæringstid på fire år, noe som betyr at en må kunne dokumentere minimum fem års praksis.  

Alle som vil fremstille seg til fag-/ svenneprøve må og ha godkjent teori etter forskriftene til opplæringslova § 3-55.

Informasjon om Praksiskanditatordningen

Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Praksiskandidatordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift.

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!