Teknisk fagskole

Etter noen års arbeidserfaring er fagskole en naturlig videreutdanning for fagarbeideren

Den toårige utdanningen er delt i enheter på et halvt år. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet. Linjen for bygg- og anleggsfagene i fagskolen gir tekniker- og mellomlederkompetanse som entreprenørbedriftene har bruk for. Den kan gi mestertittel i tillegg.

Selv om bygg- og anleggsfagene er spesialiserte, har de også mye til felles. Fagteknikere innen husbygging, anleggsarbeid og anleggsgartnervirksomhet har behov for de samme kunnskapene innen matematikk, stikking og nivellering, materialkunnskap, konstruksjonslære, lover, regelverk og kvalitetssikring. Fagskoleutdanning er også en naturlig inngangsport til høyere utdanning.

Noen fagskoler tilbyr ettårig utdanning som BIM-tekniker. En BIM-tekniker modellerer, koordinerer og kvalitetssikrer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram. Fagskoleutdanning som BIM-tekniker gir breddekompe­tanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser. Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere blant entreprenørbedriftene.

Fylkesvis oversikt over fagskoler

Her finnes en fylkesvis oversikt over tekniske fagskoler

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!