Yrkes- og studiekompetanse (YSK)

Dette er et utdanningsløp som gir dobbelt kvalifikasjon. I løpet av fire år får en YSK-lærling både fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Opplæringen skjer i nært samarbeid mellom en videregående skole med YSK og lokalt næringsliv. Den teoretiske opplæringen får du på skolen, den praktiske opplæringen får du i bedrift. Denne kombinasjonen gjennomføres alle de fire årene.

YSK er spesielt beregnet for de som planlegger å studere ved en høgskole eller et universitet, og som sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør. Siden man oppnår fullt fag-/svennebrev i løpet av opplæringstiden, er det også mulig å jobbe som fagarbeider/svenn når man er ferdig med YSK-utdanningen.

I Vestland fylke heter denne ordningen Teknisk allmennfag (TAF)

Ved TAF linjen oppnår man både fag- svennebrev og spesiell studiekompetanse. For mer informasjon trykk her.

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!