Etter og videreutdanning

Som ingeniør innen bygg og anlegg kan du være med på å skape varige verdier for andre mennesker.

Mastergradsutdanning innenfor teknologi, og bachelorutdanning innenfor ingeniørfag kalles også for henholdsvis sivilingeniørutdanning og ingeniørutdanning, avhengig av hvilke fag som ligger i utdanningen.

Som ingeniør innen bygg og anlegg kan du være med på å skape varige verdier for andre mennesker.

Det kan skje i ditt lokalmiljø, eller på den andre siden av jordkloden. Det som også ligger i kortene, er sjansen til å være med å utvikle fremtidens bærekraftige og grønne løsninger.

Hvis du har lyst til å være med å skape noe for ettertiden, som du kan peke på og si at dette har jeg vært med på, da bør du ta en nærmere titt på ingeniøryrket.

Ingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører bygge- og anleggsprosjekter. Ofte er ingeniøren lederen på en bygge- eller anleggsplass.

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Ved høgskoler og/eller universiteter kan du studere til en treårig bachelorgrad eller femårig mastergrad innenfor ingeniør- eller teknologifag. Det stilles krav til studiekompetanse.

En bachelorgrad kan bygges på med to år til en mastergrad, eller man kan ta mastergradsutdanningen over fem år sammenhengende.

Y-veien:

Opptak til studier gjennom Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

Studiene som tilbys gjennom y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Førsteåret på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.

Flere universiteter og høgskoler har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for utdanninger via y-veien.

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!