Hvordan

Skal du ta yrkesveien eller studieveien?

Denne oversikten viser alle mulighetene du har

Mesterbrev

Med fag-/svennebrev innenfor et mesterfag og 2 års praksis etter avlagt fag-/svennebrev, kan du ta mesterutdanning. Som mester i faget ditt har du kompetanse innen etablering og ledelse, økonomi og markedsføring. Ved siden av får du tilleggsopplæring i selve faget. Som mester har du et godt grunnlag for å starte din egen bedrift eller få ledende stillinger i bedriften hvor du er ansatt.

Fagskole/Teknisk fagskole

Fagskole er en naturlig videreutdanning etter at du har avlagt fag-/svennebrev og har fått relevant arbeidserfaring. Dette er en praktisk rettet utdanning inndelt i halvårsenheter, som noen steder kan tas som deltidsstudium. To års teknisk fagskole gir fagtekniker- og mellomlederkompetanse, og kan gi mestertittel i tillegg. Som tekniker eller mellomleder er du med på å beregne, planlegge og koordinere innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Fagskoleutdanning er en naturlig inngangsport til høyere utdanning.

Påbygging til studiekompetanse

Etter Vg2 kan du velge påbygging til studiekompetanse på Vg3. Dette gir ikke fag-/svennebrev, men det gir mulighet til å starte direkte på videre studier innen høyere utdanning. Studiekompetanse kan du også oppnå gjennom fagskolene, forkurs på høgskole/universitet eller gjennom vurdering av realkompetanse.

Lenke til vilbli.no

Her finner du en oversikt over fagene innenfor bygg- og anleggsteknikk, med utfyllende informasjon om selve faget, utdanningsløpet og intervjuer med ungdommer som har valgt de ulike retningene

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!