BYGGOPP Rogaland

BYGGOPP Rogaland

Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk Rogaland AS ble etablert i 1977.
Hovedkontoret er i Stavanger (Forus) med avdelingskontor i Haugesund og RYTOPP, Ryfylke tverrfaglige opplæringskontor som ligger på Sand i Ryfylke.

Vi er spesialister på lærlingespørsmål og fagopplæring.
BYGGOPP fungerer som et servicekontor for våre lærlinger og våre medlemsbedrifter.

BYGGOPP fungerer som et servicekontor for våre lærlinger og våre medlemsbedrifter

Vi er spesialister på lærlingespørsmål og fagopplæring.

Vår filosofi er ”ditt valg - vårt ansvar”.  Med dette mener vi at dersom du velger å utdanne deg innen ett av våre fag i en av våre bedrifter, så er det vårt ansvar at du får opplæring i henhold til gjeldene lover og læreplaner og til best mulig kvalitet.

Kvaliteten sørger vi for ved:

  • rekruttering til bransjen
  • inngåelse av lærekontrakt 
  • innføringskurs for nye lærlinger
  • nettverk for bedrift og lærling
  • oppfølging og kvalitetsikring av opplæringen
  • tilsyn og veiledning i læreforholdet
  • oppgradering av instruktørene i lærebedriftene
  •  arrangerer kurs og opplæring
  • oppmelding til fag/svenneprøver
  • administrative oppgaver 

Å drive med fagopplæring er i dag en ansvarsfull og viktig oppgave. 
Som lærling er det viktig at kvalitet står sentralt i ditt valg av lærebedrift. Derfor bør du velge en bedrift som er tilsluttet et opplæringskontor når du velger læreplass.