Flere av bedriftene i Namdalen søker lærlinger

Det er stort behov for lærlinger i flere fag i Namdalen. Vi klarer ikke å fylle disse plassene med bare elever fra yrkesfag på skolen.

Fagene vi vet det er størst behov for lærlinger hos våre medlemsbedrifter for øyeblikket er i tømrerfaget, betongfaget og malerfaget. Du kan lese mer om fagene ved å trykke på lenkene lengere ned.

Ta kontakt med BYGGOPP hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene!

Hva er Tømrerfaget?
Hva er Betongfaget?
Hva er Malerfaget?

 

 

  • Jonny Rian
  • Kontorleder Byggopp Namdal