Om Byggopp Trøndelag

Byggopp Trøndelag har kontor både i Trondheim og i Namdal

Byggopp fungerer som et servicekontor for våre lærlinger og våre medlemsbedrifter

Vi er spesialister på lærlingespørsmål og fagopplæring.

Vår filosofi er ”Ditt valg - vårt ansvar”.  Med dette mener vi at dersom du velger å utdanne deg innen ett av våre fag i en av våre bedrifter, så er det vårt ansvar at du får opplæring i henhold til gjeldene lover og læreplaner og til best mulig kvalitet.

Kvaliteten sørger vi for ved å:

 • rekruttering til bransjen
 • inngåelse av lærekontrakt 
 • innføringskurs for nye lærlinger
 • nettverk for bedrift og lærling
 • oppfølging og kvalitetssikring av opplæringen
 • tilsyn og veiledning i læreforholdet
 • oppgradering av instruktørene i lærebedriftene
 • arrangerer kurs og opplæring
 • oppmelding til fag/svenneprøver
 • administrative oppgaver 

 

 

Å drive med fagopplæring er i dag en ansvarsfull og viktig oppgave

Som lærling er det viktig at kvalitet står sentralt i ditt valg av lærebedrift. Derfor bør du velge en bedrift som er tilsluttet et opplæringskontor når du velger læreplass.

Vi har kontorer i Trondheim og Namdal

Byggopp Trondheim: Hornebergveien 12, 7038 Trondheim
Byggopp Namdal: Gullvikvegen 15, 7800 Namsos

 • Gunnar Børøsund
 • Fagsjef Byggopp Trondheim