Hvorfor bli lærebedrift?

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Å være lærling betyr at man utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får man både opplæring og praksis i et fag

Hvorfor bli lærebedrift?

Å være lærebedrift bidrar til å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over.

 

Lærlingtilskudd for bedrifter

Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd fra myndighetene. Tilskuddet gis fordi bedriften påtar seg opplæringsansvar. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år.

Lærebedriften velger selv sine lærlinger

Lærebedriften velger selv hvilken elev de ønsker å ansette som lærling i bedriften. Lærlingen blir ansatt i læretiden, som normalt sett er to år. I læretiden skal lærlingen få opplæring etter en læreplan, og bli rustet til å gå opp til en fagprøve i faget. Når læretiden er over opphører ansettelsesforholdet, men det er fullt mulig å ansette lærlingen som fagarbeider i bedriften om det er ønskelig for partene.

Hvordan bli lærebedrift?

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenning som lærebedrift forutsetter at virksomheten din har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

NHO kompetansebarometer

2 av 3 bedrifter sier de har behov for folk med fag/svennebrev!

Kontakt Byggopp TVB

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i Byggopp TVB!