Instruktørens ABC

1. Ta vare på lærlingen!

Lærlingene er unge mennesker i sitt første møte med arbeidslivet. Noen kan være usikre på den kunnskapen og erfaringen de har med seg fra skolen når de kommer ut på byggeplassen. Tilpass forventningene deretter og gi ros og veiledning. Klaging og kjefting hjelper sjeldent. Lærlingen jobber bedre og lærer mer når han trives godt og blir tatt vare på. Samtidig er det viktig å sette krav, spesielt til atferd og oppførsel, oppmøte og fravær.

2. Gi lærlingen allsidige og relevante arbeidsoppgaver

Vær raus og finn varierte og interessante arbeidsoppgaver til lærlingen, selv om han/ hun i starten vil bruke lengre tid på å utføre arbeidet. Lærlingen skal selvfølgelig også ta sin del av rydding og sjauing, men må også få delta i planlegging av arbeidet og utføre alle relevante arbeidsoppgaver, i samsvar med læreplanen for faget. Husk at lærlingen kan bli din fremtidige kollega, og du har nå sjansen til å utdanne den fagarbeideren bedriften ønsker seg. Lærlinger skal ikke utnyttes som billig arbeidskraft og dårlig opplæring kan være dårlig reklame for bedriften.

3. Gjør lærlingen til en selvstendig og god fagarbeider

Lærlingen bør tidlig få delta i planlegging av arbeidet, der du diskuterer arbeidsoppgavene og ulike løsninger. Å studere tegninger, prosedyrer og snakke om toleranser og kvalitet bør komme tidlig. Prøv å dra lærlingen med i faglige diskusjoner, slik at han/ hun blir engasjert i arbeidet.  


Lærlingen bør for eksempel få se på og jobbe etter tegninger og prosedyrer, være med på å hente og sette ut mål, merker og rettlinjer. Alt dette er nøkler til å få en interessert, motivert og tidlig selvstendig lærling og senere fagarbeider.

4. Gi lærlingen nødvendig fagteoretisk forståelse

Forklar hvorfor man gjør det man gjør, og still lærlingen spørsmål knytt til teori, hvordan han/ hun vil løse arbeidsoppgaven og om det finnes alternative måter å utføre arbeidet på. Instruktører og faglige ledere har mye taus kunnskap, som er gull verdt for lærlingene å få tak i. Ikke vær redd for å forklare for mye. De fleste lærlinger trenger grunnleggende opplæring i faget sitt, og trenger repetisjon og trygghet på veien.

5. Vær delaktig i oppfølgingen av lærlingen og planleggingen av opplæringen

Følg med på læreplanen og lærlingens loggføring og dokumentasjon. Instruktør/ faglig leder skal delta på lærling- og vurderingssamtaler og det er viktig at lærlingen får tilbakemeldinger. Lærling trenger å få vite hva som er bra, men også hva som må forbedres. De har krav på underveisvurdering og halvtårssamtaler. Dette betyr at instruktør/ faglig leder i løpet av arbeidsdagen gir lærlingen tilbakemeldinger, men også at bedriften gir vurdering av lærlingen til halvtårssamtalen. Bedriften må også lage intern plan for opplæringen, der tidlegere vurderinger, fremdrift, læreplanmål og arbeidsoppgaver må sees i sammenheng.

6. Fadder og instruktøren sine roller og oppgaver

Faglig leder har en overordnet funksjon for lærlingen i bedriften og skal passe på at lærlingen får den opplæringen han krav på. Faglig leder har ansvar for at lærlingen jobber sammen med instruktører som har faglig kompetanse og at de har allsidige og relevante arbeidsoppgaver. Det er også viktig at instruktøren har evner til å lære opp en ny fagarbeider, at han kan forklare, gi tilbakemeldinger og ønsker å bidra i opplæringen, til beste for lærlingen. God kommunikasjon og relasjonsbygging er gode stikkord.

Kontakt Byggopp TVB

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i Byggopp TVB!