Byggopp Vestland

BYGGOPP Vestland er opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk fagene i Vestland

Vi holder til i Valkendorfsgaten 1a i Bergen og i Firdavegen i Førde, men har bedrifter og lærlinger spredt over hele fylket vårt. Vi jobber til daglig med oppfølgning av lærlinger i våre medlemsbedrifter. Vi har lærlingesamlinger hvor vi har fokus på det faglige innenfor de respektive fagene våre. Vi jobber og aktivt med rekruttering innenfor bygg og anleggsteknikk, her samarbeider vi med våre bedrifter for å sikre tilgang av dyktige fagarbeidere til våre bedrifter. Vi er representert, og i noen tilfeller medarrangør av yrkesrettede messer for ungdom i Vestland fylke. Ungdomskoler i Vestland får og besøk av oss hvor vi forteller og viser vilke flotte valgmuligheter som finnes innenfor bransjen idag.

Våre medlemsbedrifter er de viktigste aktørene innenfor lærlingesatsing i Vestland. Bedriftene har et høyt fokus på kvalitet, HMS og profesjonalitet.

Ønsker din bedrift å være med på denne lærlingesatsingen så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Byggopp skal arbeide for gode rammer og relevant faglig innhold i fagutdanningen

Vi har blant annet følgende oppgaver:

  • Møte ungdom på videregående skoler for å rekruttere til bransjen.
  • Bidra til at videregående skoler bruker relevant undervisningsmateriell og har nødvendig kompetanse i henhold til læreplanene.
  • Skaffe oversikt over tilgjengelige lærlinger og læreplasser i bedriftene.
  • Opprette lærekontrakter og plassere lærlingene i bedriftene.
  • Arrangere møter med lærlingene og bedriftens tilsynspersoner.
  • Melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve etter endt opplæring.
  • Bidra til at medlemsbedriftene er oppdaterte og deltakende i opplæringsprosessen.
  • Bidra til at bedriftene har kvalifiserte og oppdaterte instruktører.
  • Tilby kurs og opplæring for bedriftene og lærlingene.  
  • Jobbe aktivt for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Byggopp er et naturlig utgangspunkt både for elever innen bygg og anleggsteknikk som skal ut i jobb og for kvalitetsbevisste bedrifter på jakt etter dyktige og motiverte lærlinger.