Nord-Norge

Nord-Norge
7 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jørn Ridderseth

Daglig leder Byggopp Nord-Norge

Ottar Olsen Sætrum

Driftskoordinator

Jonas Andreassen

Opplæringskonsulent Byggopp Nord-Norge

Glenn André Walle

Opplæringskonsulent Byggopp Nordland

Raymond Brattsti

Opplæringskonsulent Byggopp Nord-Norge