Telemark, Vestfold og Buskerud

Telemark, Vestfold og Buskerud
6 ansatte funnet med valgt filtrering.

Steinar Tveito

Opplæringsleder Byggopp TVB

Thormod Hansen

Daglig leder Byggopp TVB

Kristoffer Bosch

Opplæringskonsulent Byggopp TVB

Jon Grimsgaard

Opplæringskonsulent Byggopp TVB

Raphaël Kjæret

Opplæringskonsulent Byggopp TVB

Helle Øien

Administrasjonssekretær  Byggopp TVB