Vestland

Vestland
12 ansatte funnet med valgt filtrering.

Håkon Svoen

Avdelingsleder Byggopp Vestland avd. Førde

Karl Strømsnæs

Avdelingsleder Byggopp Vestland avd. Bergen

Kim Botnevik

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Bergen

Karen Nikoline Fossheim

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Bergen

Tom-Erik Midtun

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Bergen

Christoffer Berentsen

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Bergen

Arve Trædal

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Førde

Frode Trælnes

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Førde

Arne Skålvik

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Førde

Vidar Lillevik

Opplæringskonsulent Byggopp Vestland avd. Førde

Linda D. Hauge

Administrasjonssekretær Byggopp Vestland

Linda Belsnes

Rekneskap/Adm.sekretær EBA Vestenfjelske/Byggopp Vestland